mala

Ľudia často dávajú všetky meditačné techniky, štýly a školy do jedného vreca. Nie je však tomu celkom tak. Existujú totižto dva hlavné druhy meditácií. Drvivá väčšina meditácii vychádzajúca z hinduistickej (indickej) tradície alebo z new-age hnutia spočíva vo vytváraní. Počas meditácie niečo vo svojej mysli stále vytváraš: buď niečo vizualizuješ (myslenie), alebo si navodzuješ určité pocity a emócie, čo je len druhou stranou tej istej mince zvanej “myslenie”.

Zenové sedenie je však o nevytváraní! Čiže o vnímaní holej pravdy takej, aká je – o vnímaní ozajstnej skutočnosti. Je to nástroj na spoznanie tejto pravdivej reality takej, aká naozaj je. Inými slovami spoznať, čo naozaj som a čo je toto všetko okolo mňa. Zen jednoducho nie je o simulovaní (vytváraní) ďalšej svojej virtuálnej reality toho, v čo som uveril, alebo toho, čo si želám – to všetko je len a len tvoje ďalšie myslenie.

Preto, keď sa Buddhu pýtali, čo získal meditovaním, odpovedal, že nič. Potom však dodal: “Ale dovoľte mi podeliť sa s vami o to, čo som stratil: hnev, starosti, depresie, neistotu a strach zo staroby aj smrti.” Prečo? Lebo toto všetko je len výtvorom našej mysle a nemá to žiadnu svoju skutočnú podstatu.

Zenové sedenie je ako zrkadlo mysle, ako čistý nehybný podklad na ktorom sa jasne zjavuje tvoja myseľ so všetkým, čo sa v nej objavuje: tvoje emócie, myšlienky, pripútania, názory, predstavy… Keď je tvoje myslenie nudné, stále o tom istom (často akoby zacyklené), tak sa počas sedenia nudíš a zen sa ti zdá nudný! Keď je tvoja myseľ nervózna, tak aj to sedenie je nervózne. Tvoje sedenie je vždy odrazom tvojej vlastnej mysle – je to veľmi vhodný nástroj na jej spoznanie.

Čiže naša myseľ neustále niečím skresľuje jednoduchú skutočnosť tohto jednoduchého sedenia. Aká je však potom skutočná pravda? Aká je ozajstná realita bez týchto všetkých skreslení? Aká je bez neustálej paľby hodnotenia mysle v štýle: nuda, stres, strach, kríza a pod.? A práve toto je zen – objaviť skutočnú Pravdu bez prekážok vlastnej mysle, bez jej mylných názorov (t.j. bez sebaklamov). Ako sa píše v Sútre srdca (starý buddhistický text): “Myseľ mu už nie je žiadnou prekážkou a bez prekážok mysle nie je ani žiaden strach. Vzdialený mylným názorom prebýva v pohode.”

Len keď si sám vnútorne vyrovnaný, dokážeš pomôcť sebe, ostatným a tomuto svetu, ktorý je devastovaný práve našími nevyrovnanými mysľami.